Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 39

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
73/KH-UBND UBND huyện Giang Thành Kế hoạch Lao động TBXH Kế hoạch Thực hiện Đề án Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến Phụ nữ giai đoạn 2017-2027 trên địa bàn huyện Giang Thành 19/04/2018
55/TB-UBND UBND huyện Giang Thành Thông báo Lao động TBXH Về việc trợ giúp, hướng dẫn hộ nghèo vươn lên thoát nghèo 09/04/2018
47/BCĐ-LĐTBXH UBND huyện Giang Thành Công văn Lao động TBXH Về việc hướng dẫn các cơ quan, đơn vị UBND các xã trong công tác phối hợp thực hiện trợ giúp hộ nghèo vươn lên thoát nghèo 09/04/2018
59/KH-BVSTBPN UBND huyện Giang Thành Kế hoạch Lao động TBXH Triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn huyện Giang Thành năm 2018 04/04/2018
58/KH-UBND UBND huyện Giang Thành Kế hoạch Lao động TBXH Thực hiện Chương trình Phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em trên địa bàn huyện Giang Thành năm 2018 04/04/2018
57/KH-UBND UBND huyện Giang Thành Kế hoạch Lao động TBXH Thực hiện Quy định tiêu chuẩn" Xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em" trên địa bàn huyện Giang Thành năm 2018 04/04/2018
56/KH-UBND UBND huyện Giang Thành Kế hoạch Lao động TBXH Thực hiện Chương trình bảo vệ trẻ em trên địa bàn huyện Giang Thành năm 2018 04/04/2018