Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 39

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
51/KH-UBND UBND huyện Giang Thành Kế hoạch Lao động TBXH Phòng, chống Tai nạn, thương tích trẻ em trên địa bàn huyện Giang Thành năm 2017 11/04/2017
1284/QĐ-UBND UBND huyện Giang Thành Quyết định Lao động TBXH Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng LĐ&XH huyện Giang Thành 01/09/2016
1922/QĐ-UBND UBND tỉnh Quyết định Lao động TBXH V/v công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính ngành Lao động-Thương binh và Xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 26/08/2016
1273/LDTBXH-DN Các Sở Ban ngành cấp tỉnh Công văn Lao động TBXH V/v thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh 15/08/2016