TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 18

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
68BC-HNDT - Ngày ban hành : 27/12/2019 Các Sở Ban ngành cấp tỉnh Báo cáo Nông nghiệp và phát triển nông thôn Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2017 của Chính phủ "Quản lý về phân bón" 27/12/2019
7620_VP-KTCN - Ngày: 23/12/2019 Các Sở Ban ngành cấp tỉnh Công văn Nông nghiệp và phát triển nông thôn Công văn v/v tổ chức đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản nhằm bù đắt lượng thịt lợn thiếu hụt do bệnh dịch tả lợn Châu Phi. 23/12/2019
7620_VP-KTCN - Ngày ban hành : 23/12/2019 UBND tỉnh Công văn Nông nghiệp và phát triển nông thôn Công văn v/v tổ chức đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản nhằm bù đắt lượng thịt lợn thiếu hụt do bệnh dịch tả lợn Châu Phi. 23/12/2019
19/KH-NN ngày 23/12/2019 UBND huyện Giang Thành Kế hoạch Nông nghiệp và phát triển nông thôn Kế hoạch thực hiện kế hoạch phát triển cây rau màu năm 2019 (đợt 20 23/12/2019
1797/QĐ-UBND UBND huyện Giang Thành Quyết định Nông nghiệp và phát triển nông thôn V/v phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ hộ chăn nuôi bị thiệt hại do dịch bệnh dịch tả heo Châu Phi xã Phú Lợi 17/10/2019
1797/QD-UBND UBND huyện Giang Thành Quyết định Nông nghiệp và phát triển nông thôn V/v phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ hộ chăn nuôi bị thiệt hại do dịch bệnh dịch tả heo Châu Phi xã Phú Lợi 17/10/2019
233/UBND-NN ngày 15/10/2019 UBND huyện Giang Thành Báo cáo Nông nghiệp và phát triển nông thôn V/v xây dựng kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ đất trồng từ đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây hàng năm, cây lâu năm đến năm 2020 trên địa bàn các xã 15/10/2019