Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 9

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
1066/QD-UBND UBND huyện Giang Thành Quyết định Nông nghiệp và phát triển nông thôn Quyết định về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Giang Thành 20/06/2019
16/KH-UBND UBND huyện Giang Thành Kế hoạch Nông nghiệp và phát triển nông thôn Liên hoan sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp giữa hợp tác xã nông nghiệp với các doanh nghiệp đến năm 2020 huyện Giang Thành 23/01/2019
48/BC-UBND UBND huyện Giang Thành Báo cáo Nông nghiệp và phát triển nông thôn Sơ kết sản xuất vụ lúa Đông xuân 2017-2018, kế hoạch sản xuất vụ lúa Hè thu năm 2018 11/04/2018
49/BC-BCĐ UBND huyện Giang Thành Báo cáo Nông nghiệp và phát triển nông thôn Tổng kết tình hình phát triển kinh tế tập thể năm 2017 và Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2018 11/04/2018
01/HD-SNNPTNT Các Sở Ban ngành cấp tỉnh Hướng dẫn Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hướng dẫn Thực hiện các tiểu dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững theo Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ 20/03/2018
21/NQ-HĐND HĐND huyện Giang Thành Nghị quyết Nông nghiệp và phát triển nông thôn V/v phê duyệt đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp huyện Giang Thành giai đoạn 2018-2020, định hướng năm 2030 27/12/2017
8/NQ-HĐND HĐND huyện Giang Thành Nghị quyết Các lĩnh vực khác; Nông nghiệp và phát triển nông thôn Về việc chọn xã điểm xây dựng nông thôn mới huyện Giang Thành giai đoạn 2016-2020 25/07/2017