Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 18

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
1620/QĐ-UBND UBND huyện Giang Thành Quyết định Nông nghiệp và phát triển nông thôn V/v phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ hộ chăn nuôi bị thiệt hại do dịch bệnh dịch tả heo Châu Phi xã Vĩnh Phú 18/09/2019
1066/QD-UBND UBND huyện Giang Thành Quyết định Nông nghiệp và phát triển nông thôn Quyết định về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Giang Thành 20/06/2019
09/ĐA-UBND UBND huyện Giang Thành Đề án Nông nghiệp và phát triển nông thôn Quy hoạch xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung huyện Giang Thành 11/04/2019
16/KH-UBND UBND huyện Giang Thành Kế hoạch Nông nghiệp và phát triển nông thôn Liên hoan sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp giữa hợp tác xã nông nghiệp với các doanh nghiệp đến năm 2020 huyện Giang Thành 23/01/2019
49/BC-BCĐ UBND huyện Giang Thành Báo cáo Nông nghiệp và phát triển nông thôn Tổng kết tình hình phát triển kinh tế tập thể năm 2017 và Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2018 11/04/2018
48/BC-UBND UBND huyện Giang Thành Báo cáo Nông nghiệp và phát triển nông thôn Sơ kết sản xuất vụ lúa Đông xuân 2017-2018, kế hoạch sản xuất vụ lúa Hè thu năm 2018 11/04/2018
01/HD-SNNPTNT Các Sở Ban ngành cấp tỉnh Hướng dẫn Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hướng dẫn Thực hiện các tiểu dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững theo Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ 20/03/2018