Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 47

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
1006/QĐ-UBND UBND huyện Giang Thành Quyết định Nội vụ Quyết định Phê duyệt Kế hoạch phát động thi đua chuyên đề Cuộc vận động " Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" năm 2018 23/04/2018
1006/QĐ-UBND UBND huyện Giang Thành Quyết định Nội vụ Quyết định Phê duyệt Kế hoạch phát động thi đua chuyên đề Cuộc vận động " Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" năm 2018 23/04/2018
1006/QĐ-UBND UBND huyện Giang Thành Quyết định Nội vụ Quyết định Phê duyệt Kế hoạch phát động thi đua chuyên đề Cuộc vận động " Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" năm 2018 23/04/2018
1004/QĐ-UBND UBND huyện Giang Thành Quyết định Nội vụ Quyết định Phê duyệt Kế hoạch phát động thi đua chuyên đề về công tác Động viên, Tuyển quân; công tác Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2018 23/04/2018
1005/QĐ-UBND UBND huyện Giang Thành Quyết định Nội vụ Quyết định Phê duyệt Kế hoạch phát động phong trào thi đua Khuyến Học, khuyến tài năm 2018 23/04/2018
71/KH-UBND UBND huyện Giang Thành Báo cáo Nội vụ Tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo huyện với thanh niên năm 2018 trên địa bàn huyện Giang Thành 17/04/2018
70/KH-UBND UBND huyện Giang Thành Kế hoạch Nội vụ Xây dựng và nhân điển hình tiên tiến năm 2018 13/04/2018