TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 65

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
01/TB-UBND ngày 2/2/2019 UBND huyện Giang Thành Thông cáo Nội vụ Kết quả hồ sơ đề nghị khen thưởng thanh tích kháng chiến Nguyễn Văn Phương 02/01/2020
223/BC-UBND ngày 11/12/2019 UBND huyện Giang Thành Báo cáo Các lĩnh vực khác; Nội vụ Công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ 2020 11/12/2019
205/BC-UBND ngày 28/11/2019 UBND huyện Giang Thành Báo cáo Nội vụ Tổng kết công tác hoạt đồng Trưởng ấp, Phó Trưởng ấp và Tổ trưởng, Tổ phó, Thư kỳ Tổ nhân dân tự quản, nhiệm kỳ (2017-2019) và kết quả bầu cử Trưởng ấp nhiệm kỳ (2019-2024); Tổ trưởng, tổ phó, Thư ký Tổ nhân dân tự quản nhiệm kỳ (2019-2021) 28/11/2019
140/KH-UBND UBND huyện Giang Thành Kế hoạch Nội vụ Phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 11/10/2019
139/KH-UBND UBND huyện Giang Thành Kế hoạch Nội vụ Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến huyện Giang Thành lần thứ II, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V và toàn quốc lần thứ X 11/10/2019
1704/QD-UBND UBND huyện Giang Thành Quyết định Giáo dục và Đào tạo; Nội vụ Quyết định về việc phân bổ số lượng người làm việc trong đơn vị sự vị sự nghiệp công lập và biên chế Hội có tính chất đặc thù 04/10/2019
20/HD-HĐTĐKT UBND huyện Giang Thành Hướng dẫn Nội vụ hướng dẫn nội dung phương pháp chấm điểm nội dung 3 trong tiêu chí thi đua quy định tại Quyết định số 966/QĐ-UBND ngày 10/5/2019 của UBND huyện 25/09/2019