Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 49

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
1/NQ-HĐND HĐND huyện Giang Thành Nghị quyết Nội vụ Về việc giải thể phòng Y tế và Phòng Dân tộc thuộc UBND huyện Giang Thành 26/07/2018
6/NQ-HĐND HĐND huyện Giang Thành Báo cáo Nội vụ Về việc miễn nhiệm chức vụ Uỷ viên Ủy ban nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2016-2021 26/07/2018
1006/QĐ-UBND UBND huyện Giang Thành Quyết định Nội vụ Quyết định Phê duyệt Kế hoạch phát động thi đua chuyên đề Cuộc vận động " Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" năm 2018 23/04/2018
1006/QĐ-UBND UBND huyện Giang Thành Quyết định Nội vụ Quyết định Phê duyệt Kế hoạch phát động thi đua chuyên đề Cuộc vận động " Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" năm 2018 23/04/2018
1006/QĐ-UBND UBND huyện Giang Thành Quyết định Nội vụ Quyết định Phê duyệt Kế hoạch phát động thi đua chuyên đề Cuộc vận động " Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" năm 2018 23/04/2018
1004/QĐ-UBND UBND huyện Giang Thành Quyết định Nội vụ Quyết định Phê duyệt Kế hoạch phát động thi đua chuyên đề về công tác Động viên, Tuyển quân; công tác Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2018 23/04/2018
1005/QĐ-UBND UBND huyện Giang Thành Quyết định Nội vụ Quyết định Phê duyệt Kế hoạch phát động phong trào thi đua Khuyến Học, khuyến tài năm 2018 23/04/2018