TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Văn bản Quy phạm pháp luật


Tổng số văn bản 3

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
47/2017/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Nội vụ Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang 24/04/2017
01/2015/QĐ-UBND UBND huyện Giang Thành Quyết định Nội vụ Ban hành quy chế làm việc của UBND huyện Giang Thành nhiệm kỳ 2011-2016 14/12/2015
1568/QĐ-HĐTD Chính phủ Quyết định Nội vụ v/v phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự phỏng vấn để xét tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2013 11/09/2013