Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 1

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
6/NQ-HĐND HĐND huyện Giang Thành Nghị quyết Các lĩnh vực khác; Ngân hàng CSXH Việt Nam Về việc trích ngân sách huyện ủy ủy thác qua NHCSXH để cho vay đối với hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện Giang Thành 25/07/2017