TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 18

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
105-KH-STC - Ngày ban hành : 26/12/2019 Các Sở Ban ngành cấp tỉnh Báo cáo Tài chính Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá trước, trong và sau tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 trên địa bàn tỉnh KG 26/12/2019
09/NQ-HĐND HĐND huyện Giang Thành Nghị quyết Tài chính Nghị quyết về sử dụng nguồn kết dư ngân sách năm 2018 25/07/2019
06/NQ-HĐND HĐND huyện Giang Thành Nghị quyết Tài chính Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2018 25/07/2019
121/BC-UBND UBND huyện Giang Thành Báo cáo Tài chính Tình hình tài chính - ngân sách 06 tháng Đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 06 tháng cuối năm 2019 09/07/2019
270/BC-UBND UBND huyện Giang Thành Báo cáo Tài chính Tình hình thực hiện ngân sách năm 2018 30/11/2018
4/NQ-HĐND HĐND huyện Giang Thành Nghị quyết Tài chính Về việc phê chuẩn sử dụng nguồn kết dư ngân sách năm 2017 26/07/2018
2/NQ-HĐND HĐND huyện Giang Thành Báo cáo Tài chính Về việc phê chuyển quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2017 26/07/2018