Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 18

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
22/BC-BCĐ UBND huyện Giang Thành Báo cáo Giáo dục và Đào tạo; Giao thông vận tải; Kế hoạch và đầu tư; Quốc phòng - An ninh; Tài chính; Thông tin truyền thông; Văn hóa, Thể thao, Du lịch Kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 13/03/2018
176/VP-KTTH UBND tỉnh Công văn Tài chính V/v thực hiện Thông tư số 132/2017/TT-BTC của bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. 15/01/2018
22/NQ-HĐND HĐND huyện Giang Thành Nghị quyết Tài chính Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn hỗ trợ sản xuất thuộc nguồn vốn Nghị định 35/2015/NĐ-CP của Chính phủ 27/12/2017
18/NQ-HĐND HĐND huyện Giang Thành Nghị quyết Tài chính Về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 27/12/2017
17/NQ-HĐND HĐND huyện Giang Thành Nghị quyết Tài chính Về tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước năm 2017 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 27/12/2017
202/BC-UBND UBND huyện Giang Thành Báo cáo Tài chính Tình hình thực hiện tài chính - ngân sách năm 2017 và dự toán ngân sách năm 2018 11/12/2017
201/BC-UBND UBND huyện Giang Thành Báo cáo Tài chính Kết quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 11/12/2017