Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 18

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
2/NQ-HĐND HĐND huyện Giang Thành Nghị quyết Các lĩnh vực khác; Tài chính Về Phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2016 25/07/2017
20/NQ-HĐND HĐND huyện Giang Thành Nghị quyết Tài chính Về kế hoạch đầu tư công năm 2017 22/12/2016
2066/QĐ-UBND UBND tỉnh Quyết định Tài chính Về việc công bố thủ tục hành chính ngành Tài chính đã chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính/UBND cấp huyện tỉnh Kiên Giang. 13/09/2016
17/NQ-HĐND HĐND huyện Giang Thành Nghị quyết Tài chính Phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2015 05/08/2016