TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Văn bản Quy phạm pháp luật


Tổng số văn bản 7

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
10/2018/QD-UBND UBND tỉnh Quyết định Tài chính; Tài nguyên và môi trường Quyết định Về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2018. 08/06/2018
4/2017/NQ-HĐND HĐND huyện Giang Thành Nghị quyết Các lĩnh vực khác; Tài chính Nghị quyết Về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 25/07/2017
1/2017/NQ-HĐND HĐND huyện Giang Thành Nghị quyết Các lĩnh vực khác; Tài chính Nghị quyết Về sử dụng nguồn kết dư ngân sách năm 2016 25/07/2017
40/2017/TT-BTC Bộ, Cơ quan ngang bộ Thông tư Tài chính V/v thực hiện Thông tư số 40/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị 28/04/2017
21/NQ-HĐND HĐND huyện Giang Thành Nghị quyết Tài chính Về tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước năm 2016 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 22/12/2016
2/NQ-HĐND HĐND huyện Giang Thành Nghị quyết Tài chính về sử dụng nguồn kết dư ngân sách năm 2015 05/08/2016
140/2013/TT-BTC Bộ, Cơ quan ngang bộ Thông tư Tài chính; Các lĩnh vực khác Thông tư số 140/2013/TT-BTC ngày 14/10/2013 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28/3/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ 14/10/2013