TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 25

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
2967/QĐ-UBND - Ngày ban hành : 27/12/2019 UBND tỉnh Quyết định Tài nguyên và môi trường Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 27/12/2019
2943/QĐ-UBND - Ngày ban hành : 26/12/2019 UBND tỉnh Quyết định Tài nguyên và môi trường Về việc phê duyệt Đề án "Xây dựng Danh mục các nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang". 26/12/2019
2880/QĐ-UBND - Ngày ban hành : 18/12/2019 UBND tỉnh Quyết định Tài nguyên và môi trường Về việc điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án "Điều tra, đánh giá tài nguyên nước và lập quy hoạch tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2015 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2035" (lần 2). 18/12/2019
257/TTr-UBND - Ngày ban hành : 17/12/2019 UBND tỉnh Tờ trình Tài nguyên và môi trường Về việc chấp thuận chủ trương đầu tư cho Công ty TNHH Bất động sản Tâm Hằng thực hiện Dự án Nhà máy xử lý rác thải và sản xuất sản phẩm năng lượng tái tạo từ rác tại ấp Trà Phô, xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang. 17/12/2019
154/KH-UBND ngày 02/12/2019 UBND huyện Giang Thành Báo cáo Tài nguyên và môi trường Kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn huyện Giang Thành 02/12/2019
141/KH-UBND ngày 23/10/2019 UBND huyện Giang Thành Kế hoạch Tài nguyên và môi trường Kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ môi trường và dự toán ngân sách sự nghiệp môi trường giai đoạn năm 2020-2022 trên địa bàn huyện Giang Thành 23/10/2019
11/NQ-HĐND HĐND huyện Giang Thành Nghị quyết Tài nguyên và môi trường Nghị quyết về việc thông qua Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 25/07/2019