TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Văn bản Quy phạm pháp luật


Tổng số văn bản 6

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
20/2018/QD-UBND UBND tỉnh Quyết định Tài nguyên và môi trường Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định Bảng giá đất đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang ban hành kèm theo Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2014 của ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang. 17/07/2018
10/2018/QD-UBND UBND tỉnh Quyết định Tài chính; Tài nguyên và môi trường Quyết định Về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2018. 08/06/2018
23/2017/QĐ-UBND UBND tỉnh Quyết định Tài nguyên và môi trường Ban hành Quy định về cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 30/06/2017
18/2017/QD-UBND UBND tỉnh Quyết định Tài nguyên và môi trường Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 31/05/2017
05/2016/NQ-HĐND HĐND huyện Giang Thành Nghị quyết Tài nguyên và môi trường Phê chuẩn phương án giao, cấp đất thổ cư trên tuyến dân cư Hà Giang 21/03/2017
05/2017/QĐ-UBND UBND tỉnh Quyết định Tài nguyên và môi trường ban hành quy dinh giá dịch vụ thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 23/01/2017