TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 15

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
419_BC-UBND - Ngày ban hành : 26/12/2019 UBND tỉnh Báo cáo Tư pháp Báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. 26/12/2019
232/BC-UBND ngày 25/12/2019 UBND huyện Giang Thành Báo cáo Tư pháp Công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 25/12/2019
214/BC-UBND ngày 03/12/2019 UBND huyện Giang Thành Báo cáo Tư pháp Tình hình thực hiện nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật (chỉ số B1) năm 2019 03/12/2019
475a/QĐ-UBND UBND huyện Giang Thành Quyết định Tư pháp Về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018 của huyện Giang Thành 02/08/2019
125/BC-UBND UBND huyện Giang Thành Báo cáo Tư pháp Công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 06 tháng đầu năm 2019 10/07/2019
31/KH-UBND UBND huyện Giang Thành Kế hoạch Tư pháp Quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2018 trên địa bàn huyện 27/02/2018
30/KH-UBND UBND huyện Giang Thành Kế hoạch Tư pháp Triển khai thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2018 trên địa bàn huyện Giang Thành 27/02/2018