TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 5

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
1430/QĐ-UBND UBND tỉnh Quyết định Thông tin truyền thông Ban hành Quy định việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 05/07/2017
641/QD-UBND UBND tỉnh Quyết định Thông tin truyền thông Ban hành quy chế vận hành và cung cấp thông tin trên cổng thông tin điện tử tỉnh Kiên Giang 23/03/2017
924/STTTT-CNTT Các Sở Ban ngành cấp tỉnh Quyết định Thông tin truyền thông V/v lập kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2017 28/09/2016
1891/QĐ-UBND UBND tỉnh Quyết định Thông tin truyền thông V/v phê duyệt Quy hoạch phát triển Công nghệ thông tin tỉnh Kiên Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. 22/08/2016
1637/QĐ-UBND UBND tỉnh Quyết định Thông tin truyền thông V/v công bố thủ tục hành chính ngành Thông tin và Truyền thông đã được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Kiên Giang. 19/07/2016