Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 3

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
192/BC-UBND UBND huyện Giang Thành Báo cáo Thanh tra Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 04/12/2017
2172/QĐ-UBND UBND huyện Giang Thành Quyết định Thanh tra Về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2018 24/11/2017
1635/QD-UBND UBND tỉnh Quyết định Thanh tra V/v công bố thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa thuộc ngành Thanh tra áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 19/07/2016