TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 5

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
1625a/QD-UBND UBND huyện Giang Thành Quyết định Xây dựng Quyết định về việc điều chỉnh phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Trường TH Tân Khánh Hòa (điểm Tân Khánh); hạng mục xây mới 2 phòng học 08/10/2019
45/SXD-PTĐT Các Sở Ban ngành cấp tỉnh Công văn Xây dựng Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 của UBND tỉnh Kiên Giang 10/01/2018
108/QĐ-UBND UBND tỉnh Quyết định Xây dựng Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa; thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh/Sở Xây dựng/UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 13/01/2017
2073/QĐ-UBND UBND tỉnh Quyết định Xây dựng Về việc công bố thủ tục hành chính ngành Xây dựng đã được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng/UBND cấp huyện tỉnh Kiên Giang. 14/09/2016
1080/SXD-PTĐT Các Sở Ban ngành cấp tỉnh Công văn Xây dựng V/v hướng dẫn thực hiện quản lý việc xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 11/08/2016