TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 3

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
112/NQ-CP Chính phủ Nghị quyết Nội vụ Về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an (văn bản đến qua đường mạng). 30/10/2017
70/2017/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lao động TBXH Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng 06/06/2017
115/KH-UBND Chính phủ Kế hoạch Các lĩnh vực khác Thực hiện nhiệm vụ Nhà nước năm 2015 14/07/2015