TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Văn bản Quy phạm pháp luật


Tổng số văn bản 3

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
47/2017/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Nội vụ Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang 24/04/2017
19/2014/NĐ-CP Chính phủ Báo cáo Các lĩnh vực khác Nghị định số 19/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Ban hành Điều lệ mẫu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu 14/03/2014
1568/QĐ-HĐTD Chính phủ Quyết định Nội vụ v/v phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự phỏng vấn để xét tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2013 11/09/2013