Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 274

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
174 /BC-UBND UBND huyện Giang Thành Báo cáo Các lĩnh vực khác Tình hình thực hiện nhiệm vụ Nhà nước năm 2014 14/07/2015
152/BC-UBND UBND huyện Giang Thành Báo cáo Các lĩnh vực khác Chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và chương trình công tác tháng 11 năm 2016 31/10/2016
2183/QĐ-UBND UBND huyện Giang Thành Quyết định Các lĩnh vực khác Về việc đính chính Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 25/10/2016 của Ủy ban Nhân dân huyện 09/11/2016
03/BC-UBND UBND huyện Giang Thành Báo cáo Các lĩnh vực khác Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2016 của Ủy ban nhân dân huyện 09/01/2017
01/CTr-UBND UBND huyện Giang Thành Chương trình Các lĩnh vực khác Công tác chỉ đạo điều hành và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2017 09/01/2017
02/CTr-UBND UBND huyện Giang Thành Chương trình Các lĩnh vực khác Chỉ đạo điều hành năm 2017 của Ủy ban nhân dân huyện. 09/01/2017
24/BC-UBND UBND huyện Giang Thành Báo cáo Các lĩnh vực khác Chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 và chương trình công tác tháng 02 năm 2017 14/02/2017