Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 65

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
1504/QĐ-UBND UBND tỉnh Quyết định Tư pháp V/v công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính ngành Tư pháp áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 30/06/2016
1636/QĐ-UBND UBND tỉnh Quyết định Nội vụ V/v công bố thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa thuộc ngành Nội vụ áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 19/07/2016
1637/QĐ-UBND UBND tỉnh Quyết định Thông tin truyền thông V/v công bố thủ tục hành chính ngành Thông tin và Truyền thông đã được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Kiên Giang. 19/07/2016
1635/QD-UBND UBND tỉnh Quyết định Thanh tra V/v công bố thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa thuộc ngành Thanh tra áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 19/07/2016
1663_QD-UBND UBND tỉnh Quyết định Nội vụ V/v ban hành Quy định về lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan tại các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 21/07/2015
1922/QĐ-UBND UBND tỉnh Quyết định Lao động TBXH V/v công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính ngành Lao động-Thương binh và Xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 26/08/2016
1663_QD-UBND UBND tỉnh Báo cáo Nội vụ V/v ban hành Quy định về lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan tại các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 21/07/2016