Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 3

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
1663_QD-UBND UBND tỉnh Quyết định Nội vụ V/v ban hành Quy định về lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan tại các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 21/07/2015
174 /BC-UBND UBND huyện Giang Thành Báo cáo Các lĩnh vực khác Tình hình thực hiện nhiệm vụ Nhà nước năm 2014 14/07/2015
115/KH-UBND Chính phủ Kế hoạch Các lĩnh vực khác Thực hiện nhiệm vụ Nhà nước năm 2015 14/07/2015