Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 27

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
20/NQ-HĐND HĐND huyện Giang Thành Nghị quyết Tài chính Về kế hoạch đầu tư công năm 2017 22/12/2016
122/KH-UBND UBND huyện Giang Thành Kế hoạch Các lĩnh vực khác Tình hình thực hiện nhiệm vụ nhà nước năm 2017. 12/12/2016
2183/QĐ-UBND UBND huyện Giang Thành Quyết định Các lĩnh vực khác Về việc đính chính Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 25/10/2016 của Ủy ban Nhân dân huyện 09/11/2016
152/BC-UBND UBND huyện Giang Thành Báo cáo Các lĩnh vực khác Chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và chương trình công tác tháng 11 năm 2016 31/10/2016
116/KH-UBND UBND tỉnh Kế hoạch Nội vụ Phát động phong trào thi đua chuyên đề "Doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh giỏi và đúng pháp luật" hàng năm. 14/10/2016
118/TB-SKHĐT Các Sở Ban ngành cấp tỉnh Thông báo Kế hoạch và đầu tư Về việc tiếp nhận và trả kết quả đăng ký doanh nghiệp 29/09/2016
924/STTTT-CNTT Các Sở Ban ngành cấp tỉnh Quyết định Thông tin truyền thông V/v lập kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2017 28/09/2016