Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 129

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
42/BC-HĐND HĐND huyện Giang Thành Báo cáo Các lĩnh vực khác Tình hình tổ chức, hoạt động năm 2017, chương trình công tác năm 2018 của HĐND huyện 29/12/2017
42/BC-HĐND HĐND huyện Giang Thành Báo cáo Các lĩnh vực khác Tình hình tổ chức, hoạt động năm 2017, chương trình công tác năm 2018 của HĐND huyện 29/12/2017
41/BC-HĐND HĐND huyện Giang Thành Báo cáo Các lĩnh vực khác Tổng kết hoạt động năm 2017 và chương trình công tác năm 2018 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện 29/12/2017
23/NQ-HĐND HĐND huyện Giang Thành Nghị quyết Các lĩnh vực khác Về tổ chức các kỳ họp thường lệ HĐND huyện năm 2018 27/12/2017
17/NQ-HĐND HĐND huyện Giang Thành Nghị quyết Tài chính Về tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước năm 2017 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 27/12/2017
22/NQ-HĐND HĐND huyện Giang Thành Nghị quyết Tài chính Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn hỗ trợ sản xuất thuộc nguồn vốn Nghị định 35/2015/NĐ-CP của Chính phủ 27/12/2017
21/NQ-HĐND HĐND huyện Giang Thành Nghị quyết Nông nghiệp và phát triển nông thôn V/v phê duyệt đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp huyện Giang Thành giai đoạn 2018-2020, định hướng năm 2030 27/12/2017