Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 66

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
1006/QĐ-UBND UBND huyện Giang Thành Quyết định Nội vụ Quyết định Phê duyệt Kế hoạch phát động thi đua chuyên đề Cuộc vận động " Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" năm 2018 23/04/2018
1006/QĐ-UBND UBND huyện Giang Thành Quyết định Nội vụ Quyết định Phê duyệt Kế hoạch phát động thi đua chuyên đề Cuộc vận động " Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" năm 2018 23/04/2018
1006/QĐ-UBND UBND huyện Giang Thành Quyết định Nội vụ Quyết định Phê duyệt Kế hoạch phát động thi đua chuyên đề Cuộc vận động " Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" năm 2018 23/04/2018
1004/QĐ-UBND UBND huyện Giang Thành Quyết định Nội vụ Quyết định Phê duyệt Kế hoạch phát động thi đua chuyên đề về công tác Động viên, Tuyển quân; công tác Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2018 23/04/2018
1005/QĐ-UBND UBND huyện Giang Thành Quyết định Nội vụ Quyết định Phê duyệt Kế hoạch phát động phong trào thi đua Khuyến Học, khuyến tài năm 2018 23/04/2018
73/KH-UBND UBND huyện Giang Thành Kế hoạch Lao động TBXH Kế hoạch Thực hiện Đề án Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến Phụ nữ giai đoạn 2017-2027 trên địa bàn huyện Giang Thành 19/04/2018
74/KH-UBND UBND huyện Giang Thành Kế hoạch Lao động TBXH Kế hoạch Thực hiện Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025, theo Quyết định số 939/QĐ-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Giang Thành 19/04/2018