TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 104

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
2320/QĐ-UBND UBND huyện Giang Thành Quyết định Văn hóa, Thể thao, Du lịch Quyết định ban hành quy định (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa-Thể thao xã và Nhà văn hóa ấp 27/12/2018
2226/QD-BCD UBND huyện Giang Thành Quyết định Y tế Quyết định V/v ban hành Quy chế tôn vinh, khen thưởng cá nhân, gia đình và tập thể có thành tích hiến màu nguyện 11/12/2018
277/BC-UBND UBND huyện Giang Thành Báo cáo Kế hoạch và đầu tư Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2018 và dự kiến kế hoạch năm 2019 07/12/2018
2215/QD-UBND UBND huyện Giang Thành Quyết định Các lĩnh vực khác; Công thương Quyết định ban hành chí an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với nhà ở, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ trong các khu dân cư 04/12/2018
270/BC-UBND UBND huyện Giang Thành Báo cáo Tài chính Tình hình thực hiện ngân sách năm 2018 30/11/2018
290/TB-BCĐ UBND huyện Giang Thành Thông báo Văn hóa, Thể thao, Du lịch ghi nhận các danh hiệu "ấp văn hóa, cơ quan đạt chuẩn văn hóa, đơn vị đạt chuẩn văn hóa, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới" huyện Giang Thành năm 2019 28/11/2018
250/UBND-NV UBND huyện Giang Thành Công văn Các lĩnh vực khác Hướng dẫn tứ đánh giá chấm điểm chỉ số cải cách hành chính đối với UBND các xã 28/11/2018