Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 77

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
07/CTr-UBND UBND huyện Giang Thành Chương trình Các lĩnh vực khác Chương trình công tác chỉ đạo điều hành và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội tháng 7 năm 2018 09/07/2018
152/BC-UBND UBND huyện Giang Thành Báo cáo Các lĩnh vực khác Báo cáo Chỉ đạo điều hành của UBND huyện, tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2018 06/07/2018
132 UBND huyện Giang Thành Báo cáo Các lĩnh vực khác Báo cáo Phương hướng giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thư sáu Hộ đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 22/06/2018
56/BC-HĐND HĐND huyện Giang Thành Báo cáo Các lĩnh vực khác Tổng hợp ý kiến cử tri huyện Giang Thành qua đợt tiếp xúc của đại biểu HĐND 03 cấp trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2018 15/06/2018
119/BC-UBND UBND huyện Giang Thành Báo cáo Các lĩnh vực khác Chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và chương trình công tác tháng 6 năm 2018 11/06/2018
81/BC-UBND UBND huyện Giang Thành Báo cáo Lao động TBXH Sơ kết Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII nhiệm vụ 2015-2020, về việc đẩy mạnh công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với giải quyết làm giai đoạn 2015-2020 17/05/2018
74/BC-BCĐ UBND huyện Giang Thành Báo cáo Văn hóa, Thể thao, Du lịch Báo cáo Kết quả phong trào" Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 15/05/2018