Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 93

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
205/UBND-CA UBND huyện Giang Thành Công văn Công an Chấn chỉnh công tác bảo vệ bí mật nhà nước 09/10/2018
132/KH-UBND UBND huyện Giang Thành Kế hoạch Tài nguyên và môi trường Thực hiện cong tác bảo vệ môi trường và dự toán ngân sách sự nghiệp môi trường giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn huyện Giang Thành 09/10/2018
1349/UBND-KTCN UBND tỉnh Công văn Y tế Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi 08/10/2018
1908/QĐ-UBND UBND huyện Giang Thành Quyết định Quốc phòng - An ninh Ban hanh Danh muc bi mật nha nước độ Tuyệt mật, tối mật và Mật của Uy ban nhân dân huyện Giang Thành 03/10/2018
133/TB-UBND UBND huyện Giang Thành Thông báo Giáo dục và Đào tạo thông báo phân công cán bộ lãnh đạo quản lý huyện dự khai giảng năm học 2018-2019 16/08/2018
134/TB-UBND UBND huyện Giang Thành Thông báo Tài nguyên và môi trường Thông báo tiêu chí xét đối tượng, điều kiện giao đất làm nhà ở trên tuyến dân cư Hà Giang (22:05 | 16/08/2018) 16/08/2018
174/BC-BCĐ UBND huyện Giang Thành Báo cáo cơ kết 3 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và phương hướng nhiệm vụ giải pháp giai đoạn 2018-2020 16/08/2018