TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 151

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
2999/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 UBND tỉnh Quyết định Văn hóa, Thể thao, Du lịch Quyết định về việc phân bổ kinh phí thăm viếng, tặng quà các đơn vị lực lượng vũ trang, bệnh viện, trường, trại, trung tâm và các đối tượng chính sách, người có công, người cao tuổi tết, Nguyên đán Canh Tý năm 2020 tỉnh Kiên Giang 31/12/2019
41-CTr/HU ngày 30/12/2019 Huyện ủy Giang Thành Chương trình Các lĩnh vực khác Chương trình chi đạo tháng 01 năm 2020 của Huyện ủy Giang Thành 30/12/2019
1792/UBND-NCPC UBND tỉnh Công văn Văn hóa, Thể thao, Du lịch V/v tạo điều kiện cho công dân tỉnh Kiên Giang và công dân các tỉnh, thành của Campuchia qua lại biên giới trong dịp tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020. 30/12/2019
68BC-HNDT - Ngày ban hành : 27/12/2019 Các Sở Ban ngành cấp tỉnh Báo cáo Nông nghiệp và phát triển nông thôn Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2017 của Chính phủ "Quản lý về phân bón" 27/12/2019
317/TB-UBND ngày 27/12/2019 UBND huyện Giang Thành Thông cáo Các lĩnh vực khác Thông báo Danh sách Trực nghỉ tết Dương lịch năm 2020 của UBND huyện 27/12/2019
2967/QĐ-UBND - Ngày ban hành : 27/12/2019 UBND tỉnh Quyết định Tài nguyên và môi trường Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 27/12/2019
201/BC-SKHCN - Ngày ban hành : 27/12/2019 Các Sở Ban ngành cấp tỉnh Báo cáo Khoa học và công nghệ Tình hình quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2019 và kế hoạch thực hiện năm 2020 27/12/2019