TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Văn bản Quy phạm pháp luật


Tổng số văn bản 1

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
01/2019/NQ-HĐND HĐND huyện Giang Thành Nghị quyết Kế hoạch và đầu tư Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung mốt số nguồn vốn và danh mục của Nghị quyết số 16/2018/NQ-HĐND ngày 19/12/2018 của Hội đồng nhân dân huyện Giang Thành về kế hoạch đầu tư công năm 2019 trên địa bàn huyện Giang Thành 23/07/2019