Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Văn bản Chỉ đạo điều hành

Số hiệu 2917_QD-UBND - Ngày ban hành : 25/12/2019
Trích yếu nội dung Quyết định về việc phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo và hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 25/12/2019
Ngày có hiệu lực 25/12/2019 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Lao động TBXH
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Người ký duyệt PCT.UBND tỉnh Đỗ Thanh Bình
Download 2917_QD-UBNDsigned_201912250900188850.pdf