Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

V��n b���n Ch��� �����o ��i���u h��nh

Số hiệu 01/HD-SNNPTNT
Trích yếu nội dung Hướng dẫn Thực hiện các tiểu dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững theo Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 20/03/2018
Ngày có hiệu lực 20/03/2018 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Cơ quan ban hành Các Sở Ban ngành cấp tỉnh
Người ký duyệt  
Download 01.HD-SNNPTNT.pdf