Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

V��n b���n Ch��� �����o ��i���u h��nh

Số hiệu 49/BC-BCĐ
Trích yếu nội dung Tổng kết tình hình phát triển kinh tế tập thể năm 2017 và Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2018
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 11/04/2018
Ngày có hiệu lực 11/04/2018 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Cơ quan ban hành UBND huyện Giang Thành
Người ký duyệt Bùi Văn Mến
Download 49.BC-UBND.pdf