TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Số hiệu 09/KH-UBND
Trích yếu nội dung Thực hiện Quyết định phê duyệt Chương trình thực hiện Kết luận số 05-KL/TW của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về sự tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm đến năm 2020
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 25/01/2018
Ngày có hiệu lực 25/01/2018 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Công an
Quốc phòng - An ninh
Cơ quan ban hành UBND huyện Giang Thành
Người ký duyệt  
Download 09.KH-UBND.pdf