TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Số hiệu 22/BC-BCĐ
Trích yếu nội dung Kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 13/03/2018
Ngày có hiệu lực 13/03/2018 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Giao thông vận tải
Kế hoạch và đầu tư
Quốc phòng - An ninh
Tài chính
Thông tin truyền thông
Văn hóa, Thể thao, Du lịch
Cơ quan ban hành UBND huyện Giang Thành
Người ký duyệt Nguyễn Thanh Hà
Download 22.BC-BCD.pdf