TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Số hiệu 211/BC-UBND ngày 02/12/2019
Trích yếu nội dung Kết quả thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 10/01/2018 của Ban Bí thư (khóa XII) về tăng cường công tác ở vùng đồng bào dân tộc Khmer trong tình hình mới trên địa bàn huyện giang Thành
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 02/12/2019
Ngày có hiệu lực 02/12/2019 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Dân tộc
Cơ quan ban hành UBND huyện Giang Thành
Người ký duyệt PCT.UBND huyện Huỳnh Trọng Đức
Download 211BC-UBND_2019 bao cao thuc hien chi thi 19 ve dan toc.pdf