TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Số hiệu 230/BC-UBND
Trích yếu nội dung Báo cáo Việc triển khai thực hiện Quyết định số 2085/QD-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn huyện Giang Thành
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 23/12/2019
Ngày có hiệu lực 23/12/2019 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Dân tộc
Cơ quan ban hành UBND huyện Giang Thành
Người ký duyệt PCT.UBND huyện Huỳnh Trọng Đức
Download 230BC-UBND_20191223030543875870.pdf