Cổng thông tin điện tử huyện Giang Thành

Hội đồng nhân dân

Xem với cỡ chữAA

BÁO CÁO TRẢ LỜI Ý KIẾN CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ HAI HĐND HUYỆN KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2016-2021

(15:02 | 10/08/2016)

 Phương hướng giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ hai HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN GIANG THÀNH

Số: 86 /BC-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Giang Thành, ngày  29  tháng 7 năm 2016

 

BÁO CÁO

Phương hướng giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước

Kỳ họp thứ hai HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

 

 

Căn cứ Báo cáo số 12/BC-HĐND ngày 13/7/2016 của Hội đồng nhân dân huyện Giang Thành về tổng hợp ý kiến cử tri huyện Giang Thành qua đợt tiếp xúc của đại biểu HĐND 03 cấp trước Kỳ họp thường lệ giữa năm 2016 (Kỳ họp thứ hai).

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo phương hướng giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri như sau:

1. Lĩnh vực điện:

1.1.  Cử tri xã Vĩnh Phú đề nghị sớm kéo điện thắp sáng cho các vùng lõm trên địa bàn xã theo như kế hoạch được duyệt 2016. Cử tri ấp Tân Thạnh, ấp Khánh Tân, ấp Hòa Khánh xã Tân Khánh Hòa kiến nghị hạ thế điện phục vụ cho nhân dân trên tuyến dân cư kênh Hà Giang cũ (bờ đông) thuộc ấp Tân Thạnh (hiện có 30 hộ, khoảng 1,1 km); Kênh HN3 (bờ tây) thuộc ấp Khánh Tân (hiện có 48 hộ, khoảng 4 km); lộ quốc phòng thuộc ấp Hòa Khánh (hiện có 11 hộ, khoảng 1 km). Cử tri toàn xã Vĩnh Điều đề nghị kéo điện đoạn kênh HT1, HT2, HT3 (ở những vùng lõm) để nhân dân có điện sinh hoạt và sản xuất kinh doanh.

Trả lời:

Cuối năm 2015, UBND huyện đã chỉ đạo phòng Công thương và các xã khảo sát nhu cầu đầu tư điện vùng lõm. Phần lớn kết quả những nơi kiến nghị đầu tư điện mật độ dân cư rất thấp, dân ở thưa thớt nên chi phí đầu tư rất lớn, do đó kiến nghị sở Công thương chưa chấp nhận. Từ ý kiến của cử tri, UBND huyện ghi nhận sẽ chỉ đạo ngành chuyên môn tiếp tục khảo sát lại và thống kê cụ thể từng khu vực. Qua trao đổi với ban Giám đốc sở Công thương nguồn vốn đầu tư điện vùng lõm năm 216 vẫn còn, nếu kết quả khảo sát, khu vực nào đủ điều kiện về mật độ dân cư, huyện sẽ kiến nghị sở Công thương ghi vốn thực hiện trong năm 2016.

1.2. Cử tri ấp Khánh Hòa, xã Tân Khánh Hòa kiến nghị lắp đặt thêm 2 bóng đèn đường cao áp cho cụm dân cư Đầm chít.

Trả lời:

UBND huyện ghi nhận, sẽ chỉ đạo phòng Công thương khảo sát lắp đặt thêm vào thời gian hợp lý trong năm 2016.

2. Lĩnh vực Nông nghiệp:

2.1. Cử tri xã Vĩnh điều đề nghị sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh đẩy nhanh tiến độ thi công nạo vét kênh Nông trường.

Trả lời:

Kênh Nông Trường đã được UBND tỉnh cho chủ trương ủy quyền UBND huyện thực hiện nạo vét trong năm 2016. Hiện nay, huyện đã tổ chức đấu thầu xong, sẽ tiến hành thi công đoạn từ cầu Tà Êm đến cầu HT6 (xã Phú Mỹ), đoạn còn lại (từ Phú Mỹ đến đê bao Đồng Hòa) do vướng cầu qua HT6 độ thông thuyền không đảm bảo cho phương tiện thi công qua (sáng cạp), nên UBND huyện đang tính toán lại phương tiện thi công khác để giao thầu, tiếp tục thực hiện trong năm 2017.

2.2. Cử tri xã Vĩnh Điều kiến nghị huyện có kế hoạch nạo vét các kênh thủy lợi bờ Bắc kênh Vĩnh Tế để phục vụ tưới tiêu trong nông nghiệp.

Trả lời:

Các kênh thủy lợi bờ Bắc kênh Vĩnh Tế là kênh thủy lợi nội đồng, theo quy định về xây dựng, việc nạo vét các kênh thủy lợi nhà nước chỉ tập trung nạo vét các kênh cấp 3 trở lên, kênh nội đồng chưa xuất ngân sách, chủ yếu do bà con tự đầu tư. Từ ý kiến của cử tri, năm 2017, UBND huyện sẽ tính toán một phần từ nguồn vốn theo Nghị định 35 hỗ trợ nhân dân nạo vét một số kênh thủy lợi để chủ động cung cấp nước sản xuất, với điều kiện nhân dân khu vực đó phải đồng thuận, thống nhất về mặt bằng, về nhà nước không bồi hoàn.

2.4. Cử tri ấp Khánh Hòa, xã Tân Khánh Hòa kiến nghị huyện đề xuất tỉnh chuyển việc quản lý cống ngăn mặn Đầm chít (ấp Khánh Hòa) cho huyện quản lý (hiện tại do Chi cục Thủy lợi thuộc sở NN&PTNT tỉnh Kiên Giang quản lý) để huyện thuận lợi và kịp thời hơn trong việc điều chỉnh đóng mở cống khi có mưa lớn, hạn chế gây ngập úng lúa của người dân như trong thời gian qua.

Trả lời:

Cống Đầm Chít là cống ngăn mặn thoát lũ chung của vùng tứ giác Long Xuyên nên theo quy định phân cấp quản lý phải do Chi cục Thủy lợi thuộc sở NN&PTNT tỉnh Kiên Giang quản lý để điều tiết chung cho cả vùng.

2.3. Cử tri ấp Rạch Gỗ, xã Phú Lợi kiến nghị huyện gắn động cơ điện để đóng, mở cống số 01 Rạch Gỗ để kịp thời mở cống thoát nước khi có mưa ngập cục bộ (hiện tại đóng mở bằng tay, phải huy động nhiều người làm).

Trả lời:

Cống Rạch Gỗ số 01 do Chi cục Phát triển Nông thôn đầu tư, theo thiết kế ban đầu không gắn động cơ điện, chỉ có quay tay. Hiện tại, hệ thống này còn đang trong thời gian bảo hành không thể tự điều chỉnh sửa đổi thiết kế được.

3. Lĩnh vực xây dựng:

3.1. Cử tri ấp Nha Sáp, xã Vĩnh Điều đề nghị UBND huyện đẩy nhanh tiến độ thi công lộ rạch Nha Sáp đoạn từ Quốc lộ N1 đến HT1 (đã triển khai thi công nhưng tiến độ rất chậm).

Trả lời:

Lộ rạch Nha Sáp đoạn từ Quốc lộ N1 đến HT1 theo hồ sơ thiết kế sẽ thi công hết trục đến HT1. Nguồn vốn cấp trên duyệt chậm, không đủ, còn khoảng 200m mới giáp, nhưng huyện đã chủ động tính toán nguồn khác để thi công toàn tuyến trong năm 2016. Tuy nhiên, trong quá trình thi công đoạn giữa bị sạt lở, ảnh hưởng đến quá trình thi công và đất dân nên phải tuyên truyền vận động sau để được dân đồng ý cho nắn tuyến thi công, do đó việc thi công có phần chậm lại.

3.2. Cử tri ấp Tà Teng, xã Phú Lợi kiến nghị huyện tạo điều kiện, hỗ trợ một phần kinh phí cho Nhà chùa xây cổng chào theo kiểu chùa Khmer Nam tông (tổng kinh phí xây dựng khoảng 300 triệu).

Trả lời:

UBND huyện ghi nhận kiến nghị của cử tri, qua khảo sát huyện được biết nhà chùa đã vận động được 80 triệu và đang dự kiến tiếp tục vận động sau thu hoạch vụ lúa hè thu. Hiện tại, nguồn kinh phí xây dựng cơ bản huyện không thể hỗ trợ, huyện sẽ kiến nghị Ban Dân tộc tỉnh xem xét yêu cầu này của bà con cử tri.

3.3. Cử tri ấp Tà Teng, xã Phú Lợi kiến nghị huyện duy tu sỏi đỏ một số đoạn đường kênh Nông trường để phục vụ nhân dân đi lại trong mùa mưa (trong thời gian đợi Đoàn Kinh tế 915 thi công toàn tuyến) vì hiện nay có nhiều đoạn thuộc ấp Tà Teng trơn trượt, rất nguy hiểm cho người dân khi lưu thông.

Trả lời:

Toàn tuyến đường kênh Nông trường được Đoàn Kinh tế 915 ghi vốn phân kỳ đầu tư 3 năm 2016, 2017, 2018. Năm 2016 sẽ đầu tư 6 km đoạn từ Quốc lộ N1 đến chợ Lò Bom, hiện đã hoàn thành hồ sơ thủ tục chuẩn bị thi công. Phần đường còn lại sẽ thi công trong năm 2017, 2018 nhưng đang tranh thủ để được ghi vốn đầu tư năm 2017 xong đoạn còn lại. Vì vậy, để đảm bảo an toàn cho người dân lưu thông, UBND huyện đã tính toán, sẽ duy tu sửa chữa tạm thời đoạn đường còn lại bằng nguồn vốn sự nghiệp của huyện ( vốn sở GTVT tỉnh phân bổ 130 triệu), sẽ đầu tư vào tháng 9/2016.

4. Lĩnh vực đất đai:

4.1. Cử tri ấp Cả Ngay, Giồng Kè, xã Phú Lợi tiếp tục kiến nghị huyện (trước đây đã kiến nghị nhưng đến nay chưa được thực hiện) sớm phân lô nền nhà trên tuyến dân cư Hà Giang để cấp và bán cho người dân, nhằm hạn chế tình trạng bao chiếm cất nhà tràn lan, khó kiểm soát.

Trả lời:

Tuyến dân cư Hà Giang được hình thành và nối liền 03 xã: Phú Mỹ, Phú Lợi và Tân Khánh Hòa, những năm trước đây UBND xã đã bố trí giao đất ở cho hộ dân cất nhà ở để tránh lũ và bố trí nền nhà cho các đối tượng là hộ gia đình chính sách, hộ nghèo không đất ở.

Năm 2013, Ban Thường vụ Huyện ủy đã có chủ trương giao đất, sắp xếp bố trí dân cư trên tuyến dân cư vượt lũ Hà Giang theo tinh thần Thông báo kết luận số 495-TB/HU ngày 19-3-2013 của Ban Thường vụ Huyện ủy. Theo chủ trương trên, UBND huyện đã giao cho UBND các xã: Phú Mỹ, Phú Lợi, Tân Khánh Hòa và các cơ quan có liên quan rà soát lại việc bố trí giao đất cho các hộ dân cất nhà ở trên tuyến này, đồng thời khảo sát lại phần diện tích còn trống (chưa bố trí dân) để có kế hoạch sử dụng và quản lý chặt chẽ. Tuy nhiên, việc rà soát, xét duyệt đối tượng tổng hợp còn chậm. Đến nay việc khảo sát hiện trạng và rà soát đối tượng sử dụng đất trên tuyến đã thực hiện xong. Trong tháng 8/2016 sẽ tiến hành các thủ tục giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ dân đủ điều kiện (gồm 3 đối đượng: (1) hộ ở ổn định trước khi có chủ trương kết luận của BTVHU; (2) hộ nghèo, chính sách không đất được nhà nước xét cất nhà trên tuyến, (3) hộ được bồi thường hỗ trợ tái định cư từ dự án khác, huyện chấp thuận cho di dời về tuyến). Tuy nhiên, diện tích giao cấp sẽ tình toán lại hợp lý đối với từng trường hợp cụ thể theo tinh thần kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Việc cử tri kiến nghị huyện sớm phân lô nền nhà trên tuyến dân cư Hà Giang để cấp và bán cho người dân. Việc này, UBND huyện đã chỉ đạo UBND các xã, ngoài phần diện tích đất nêu phía trên, rà soát tính toán lại nhu cầu đất  xây dựng các công trình phúc lợi của xã (như đường nội bộ, đường đấu nối, nhà văn hóa, trụ sở ấp, điểm trường…), diện tích những đoạn còn lại, huyện sẽ tiếp tục xin chủ trương để giao đất có thu tiền sử dụng đất cho những hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu về đất ở (sẽ thực hiện trong năm 2016). Đồng thời, UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã tăng cường công tác quản lý đất đai, không để người dân bao chiếm cất nhà trái phép trên tuyến dân cư Hà Giang.

5. Lĩnh vực nước sạch, vệ sinh môi trường:

5.1. Cử tri ấp Mẹt Lung, xã Vĩnh Phú đề nghị xem xét nâng cấp cống thoát nước khu dân cư Mẹt Lung, vì hiện nay một số đoạn bị sụp lún, xuống cấp.

Trả lời:

Năm 2016 huyện đã bố trí vốn 135 đầu tư pê tông toàn tuyến đường cụm dân cư ấp Mẹt Lung. Về việc nâng cấp cống thoát nước khu dân cư, huyện ghi nhận ý kiến cử tri sẽ xem xet bố trí vốn thực hiện vào thời điểm thích hợp. Tuy nhiên thời gian qua việc quản lý không chatwju chẽ để một số phương tiện vận tải chạy lên cống là sạc lỡ, ngành chức năng và xã cần nâng cao trách nhiệm quản lý và xử lý

5.2.  Cử tri ấp Nha Sáp, xã Vĩnh Điều kiến nghị tiếp tục lắp đặt hệ thống ống nước phục vụ nước sạch cho người dân trên tuyến còn lại của quốc lộ N1. Cử tri Ấp Rạch Gỗ, xã Phú Lợi kiến nghị lắp đặt đường ống đưa nước sạch về cụm dân cư cặp sông Giang Thành để phục vụ sinh hoạt và sản xuất cho nhân dân vì sông Giang Thành nước mặn quanh năm, không sinh hoạt được. Cử tri ấp Cả Ngay, Giồng kè, xã Phú Lợi tiếp tục kiến nghị huyện (vì trước đây đã kiến nghị nhưng đến nay chưa được thực hiện) sớm tạo điều kiện đưa nước sạch vào sử dụng, đoạn từ Tiểu đoàn Bộ binh 6 đến tiếp giáp xã Phú Mỹ trên tuyến lộ N1 và trên tuyến dân cư.

 Trả lời:

          Hiện nay, huyện đã kiến nghị Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh tiếp tục đầu tư lắp đặt hệ thống nước sạch từ xã Vĩnh Phú – Phú Lợi để nhân dân sử dụng được nguồn nước sạch. Đồng thời, năm 2016 Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh thông báo sẽ lắp đặt thêm 1.000 đồng hồ nước, ưu tiên lắp đặt trên tuyến Quốc lộ N1. UBND huyện đã chỉ đạo phòng Công thương phối hợp với UBND các xã khảo sát và sẽ ưu tiên lắp đặt cho các hộ có nhu cầu bức thiết trong năm 2016 (ưu tiên những hộ nghèo và gia đình chính sách khó khăn. Ngoài ra, Ban Dân tộc tỉnh cũng có dự án bố trí nước sạch cho vùng đồng bào dân tộc giai đoạn 2016 - 2017 cụm dân cư Tà Teng - xã Phú Lợi để phục vụ nước sạch cho bà con, Thời gian triển khai là khoảng tháng 9/2016 (công văn 101/BDT-PCSDT ngày 28/7/2016 của Ban Dân tộc tỉnh).

6. Lĩnh vực Y tế:

6.1. Cử tri các xã kiến nghị Bảo hiểm xã hội huyện đẩy nhanh tiến độ cấp, đổi, sửa thẻ bảo hiểm y tế cho người dân khi có yêu cầu; Trung tâm Y tế huyện cần chấn chỉnh cung cách phục vụ bệnh nhân của một số đội ngũ y bác sỹ, nhân viên y tế, nhất là các trường hợp khám bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế.

Trả lời:

Quy trình cấp, đổi, sửa thẻ BHYT theo quy định là 05 ngày, tuy nhiện hiện nay, BHXH huyện đã rút ngắn còn 03 ngày. Do đó, khi người dân đến liên hệ, nếu cán bộ BHXH thực hiện không đúng quy định, đề nghị bà con kịp thời phản ánh ban giám đốc để kịp thời chấn chỉnh, thực hiện kịp thời việc cấp đổi cho bà con.

Phản ánh của cử tri, UBND huyện ghi nhận, sẽ làm việc với Ban giám đốc TTYT huyện, Bảo hiểm xã hội và các ngành liên quan, đồng thời chấn chỉnh tinh thần trách nhiệm thái độ, phong cách phục vụ của đội ngũ Y, Bác sĩ phục vụ tốt hơn. Ngoài ra, tại Trung tâm y tế cũng có trang bị số diện thoại đường dây nóng của Bô Y tế luôn có người trực 24/24h (có ghi âm lời thoại), khi có gì không hài lòng về thái độ, phong cách phục vụ, đề nghị bà con kịp thời phản ảnh để được giải quyết.

UBND huyện sẽ thường xuyên kiểm tra và nhắc nhở với ban giám đốc BHXH và TTYT chấn chỉnh thực hiện tốt những quy định này.

Trên đây là Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trong huyện qua đợt tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND 03 cấp trước Kỳ họp thường lệ giữa năm 2016 (Kỳ họp thứ hai) của UBND huyện Giang Thành./.

Nơi nhận:

-  TT HĐND tỉnh (b/c);

-  TT UBND tỉnh (b/c);

-  TT Huyện ủy (b/c);

-  TT HĐND - UBND huyện;

-  UBMTTQ Việt Nam huyện;

-  Đại biểu HĐND huyện;

-  Các ngành chức năng;

-  HĐND, UBND các xã;

-  LĐVP, CVPT;

- Lưu: VT, ltngoc.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(đã ký)

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Hà

 


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 86.BC-UBND.pdf